Име и презиме:………….Александар Јочић
Година рођења………….1966.
Стручно звање:………….Магистар техничких наука у области машинства
Звање у ФСС:…………….ФА2
Face book: ……………….https://www.facebook.com/aleksandar.jocic.330
Instagram:………………..https://www.instagram.com/aleksandarjocic66/