Име и презиме:………….Ана Батрићевић
Година рођења………….1985.
Звање ………………….виши научни сарадник
Звање у ФСС……………ФА2, cMoL
Face book: ……………..  https://www.facebook.com/ana.batricevic.75?ref=bookmarks
Instagram………………  https://www.instagram.com/batanna.ab/?hl=sr