Име и презиме:………….БИЉАНА Латиновић
Година рођења………….1967.
Стручно звање:…….….Фризер
Звање у ФСС……………..ФА1, cMoL
Face book: ……………….. https://www.facebook.com/bilja.lukiclatinovic