датум рођења:………… 20. 10. 1964
звање:…………………. историчар уметности
звање у ФСС:…………….ФА2