ГОРАН Малић

Име и презиме: ГОРАН Малић
Звање у ФСС:
Горан Малић (Београд, 23. јули 1947). Ликовни уметник-фотограф, историчар фотографије, прозни писац. Студирао социологију, и историју уметности. Самосталан (тзв. слободан) уметник (од 1980), и Истакнути уметник (од 1996). Један је од покретача Националног центра за фотографију (1992), а председник Центра од 2001. Члан Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС) (1979). Потпредседник (1996), па председник Уметничког савета УЛУПУДС-а (1997-1999). Од Међународног савеза фотографске уметности (FIAP) добио звања AFIAP (Artist FIAP) и EFIAP (Excelance FIAP). Његов рад се грана на ликовно-уметнички, теоријски (историографски, критичарски, популаризаторски), лексикографско-енциклопедијски, и књижевни.

ГОРАН Малић ФОТОГРАФИЈЕ