Име и презиме:………….ВЕЛИМИР ВЕЉА Саватић
Година рођења………….1943.
Звање……………………….. фото-репортер
Звање у ФСС…………….МФ