Име и презиме:………….ВЛАДИМИР Вукадиновић
Година рођења………….1954.
Стручно звање:…….….професионални фотограф
Статус у ФСС…………ФА2
Face book: ……………… https://www.facebook.com/vladimir.vukadinovic.56