датум рођења:………… 1942.
звање:……………………….фото репортер
звање у ФСС:…………….МФ
звање у FIAP:…………….AFIAP