ДРАГИША Радуловић

Име и презиме: ДРАГИША Радуловић
Година рођења: 1936.
Стручно звање: дипл.инг, електротехнике
Звање у ФСС: МФ
Звање у FIAP: AFIAP