Име и презиме:………….Драгиша Радуловић
Година рођења………….1936.
Звање ……………….….дипл.инг, електротехнике
Звање у ФСС…….….…МФ
Звање у FIAP……….….АFIAP