Име и презиме:………….ДУШКО Вукић
Година рођења………….1956.
Звање…………………….. пензионер
Face book: ……………… https://www.facebook.com/dvukic