Име и презиме:………….Едо Иглич
Звање у ФСС ….………KMF FSS, EFIAP, Hon. FtGM