ЕДО Иглич

Име и презиме: ЕДО Иглич
Година рођења: 1956
Звање: пензионер
Звање у ФСС: KMF FSS, EFIAP, Hon. FtGM