Име и презиме:………….ЖЕЉКО Славић
Година рођења………….1957.
Стручно звање:………..дипл.економиста