КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ФОТО КЛУБА БЕОГРАД
Стеван Ристић , Политика, Београд 25.мај 2011

БЕОГРАДСКИ ФОТО КЛУБ
поводом његовог оснивања и почетка рада
Д. Ј. Тасовац, Политика, Београд, 06. 07. 1929.

СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА У ОКУ КАМЕРЕ
М. В. Политика, Београд, 05.09.2009

КЛУБ ФОТО АМАТЕРА БЕОГРАД
Wikipedia