Клуб фото аматера „Београд“ (КФАБ) основан је 2. децембра 1939. године.

Клуб су основали дотадашњи чланови Фото-секције Српског планинарског друштва.

Наиме, фото-секција је имала обавезе према Друштву и није могла самостално да иступа, а неки истакнути чланови су желели да показују своје фотографије на изложбама. Клуб је започео са радом у улици Космајској 24 на 4. спрату, а убрзо, исте године, пресељен је у Улицу Краља Фердинанда 3 (касније је то улица Кнеза Милоша). Први председник је био Звонимир Јановић, потпредседник Миле Илић, а секретари Бранибор Дебељковић и Самуило Мешулам. Клуб је деловао укупно 15 месеци, до почетка Априлског рата 1941.


Почетна активност
Нови фото клуб је већ у почетку развио велику активност, како у погледу прикупљања нових чланова тако и у организовању друштвеног живота. Први задатак је био организовање фото-лабораторије, која је набављена добровољним прилозима имућнијих чланова. Нарочита пажња била је посвећена уздизању ликовне културе чланова која је спровођена кроз критику фотографија.


Учешће на изложбама
На изложби Хрватског фотоаматерског савеза у Осијеку чланови клуба добили су две награде (Лазаревић сребрну и Дебељковић бронзану). Поред тога, клуб је учествовао и на изложби Четири нације (Југославија, Мађарска, Швајцарска и Италија) у Дебрецину, Мађарска, која је затим пренета и у друге земље.

Рат је прекинуо сваку даљу активност. У мају 1941. у просторије клуба је усељена немачка Пропаганда компанија. Ствари фото-клуба су пребачене на Калемегдан у Боб-клуб, одакле им се губи сваки траг.


Оснивачи и први чланови клуба
• Јарослав Богдановић,
• Бранибор Дебељковић,
• Елијас Делеон,
• Миле Илић,
• Војислав Маринковић,
• Звонимир Јановић,
• Самуило Мешулам,
• Миле Петровић,
• Аркадије Столипин,
• Јаша Томић,
• Хирос (непознатог имена).

извор: Wikipedia


Литература
Александар Костић, „Из збирке наших старих фотографија“, Природа и наука, Додатак, Београд ИИ, 1929, 2;
• Милан Богдановић, “Изложба Београдског фотоклуба”, Српски књижевни гласник, н. пп. 28, бр. 2, Београд, 1929, стр. 158.
• Миланка Тодић, Историја српске фотографије 1839-1940, Просвета; Музеј примењене уметности, Београд, 1993, 69, 74.
• Горан Малић, Летопис српске фотографије 1839-2008. Београд : Фотограм, 2009.