Име и презиме:………….Милица Плавшић
Година рођења…………. 1961 .