датум рођења:………… 29.07.1956.
звање:……………………….хем.техничар
звање у ФСС:…………….ФА2
Instagram: ……………… https://www.instagram.com/miloskaraklic/?hl=en
Face book:………………..https://www.facebook.com/milos.karaklic.1