МИНА Павловић

Име и презиме: МИНА Павловић
Година рођења: 1982.
Стручно звање: дипл. правник
Звање у ФСС: FAII
facebook: facebook.com/mina.pavlovic.photo
Instagram: instagram.com/minapavlovicphoto/