Име и презиме:………….НЕНАД Боројевић
Година рођења…………. 1971 .
Стручно звање:………..Видео новинар, слободни фотограф
Звање у ФСС ….………ФА2, AFIAP
Face book: …………….. https://www.facebook.com/nenadborojevicfoto