Име и презиме:………….Никола Илић
Година рођења………….1994.
Стручно звање:………….инжењер за мреже и системе
Instagram:………………..https://www.instagram.com/imnikola/