ПЕТАР Јончић

Име и презиме: ПЕТАР Јончић
Година рођења: 1970.
Звање: историчар уметности
Звање у ФCС: ФА1
Flickr: flickr.com/photos
Instagram: instagram.com/peca.kjur/

Петар Јончић је рођен 1970. године у Београду. Дипломирао је историју уметности на Филозофском факултету у Београду и магистрирао филм и медије на Факултету драмских уметности у Београду. Филмске критике је објављивао за бројне домаће часописе и недељнике.

Аутор је књига „Филмски језик Желимира Жилника“, „Неки други филм“, „Музичке сликовнице осамдесетих“, „Филм и рат: мимикрија хорора“ и коаутор фотомонографије „Деца сребрне емулзије“ о београдском новом таласу.

Фотографије самостално излаже од 1993. године. Учествовао је на бројним домаћим и међународним изложбама, добитник је више награда, медаља и похвала за свој рад. Носилац је фотографског звања ФА 1.