Имеи презиме:………….ПЕТАР Јончић
Година рођења………….1970.
Звање…………………..историчар уметности
Звање у ФСС……………ФА1
Flickr…………………….. https://www.flickr.com/photos/128985455@N04/