Име и презиме:…………Славко Рошул
Година рођења…………1955.
Стручно звање:…..……DVM
Звање у ФСС……..……ФА2
Facebook: ……..………https://www.facebook.com/profile.php?id=100012147006658
Instagram:……..…….…https://www.instagram.com/fotoslavko12/