Име и презиме:………….Слађана Радовановић
Година рођења……………1972
Звање у ФСС……………ФА2, AFIAP, cMoL
Face book: ………………. https://www.facebook.com/radovanovics