Име и презиме:………….СЛОБОДАН Чавић
Година рођења………….1961.
Звање у ФСС………….…ФА1, AFIAP, cMoL
Face book: …….….……..  https://www.facebook.com/profile.php?id=100011753349044