Име и презиме:………….Томислав Петернек
Година рођења………….1933.
Звање ……………………….фоторепортер
Звање у ФСС……………МФ
Звање у FIAP……………EFIAP
Face book: ……………….. https://www.facebook.com/profile.php?id=100010801591681