Име и презиме:…………Светлана Лојаничић
Година рођења…………1977.
Facebook: ……..………https://www.facebook.com/profile.php?id=100008999523303&ref=bookmarks
Instagram:……..…….… https://www.instagram.com/cecagrujiclojanicic/