Јелица Милентијевић

Име и презиме: Јелица Милентијевић
Година рођења: 1959.
Звање у ФСС: ФА1, EFIAP, cMoL
Facebook: facebook.com/jelica.milentijevic
Instagram: instagram.com/jelica_milentijevic/
E-mail: fantasy.jelica@gmail.com

Јелица Милентијевић ФОТОГРАФИЈЕ