Име и презиме:………….ЈЕЛИЦА Милентијевић
Година рођења………….1959.
Звање у ФСС……………ФА1, EFIAP, cMoL
Face book: ……………… https://www.facebook.com/jelica.milentijevic
Instagram……………….https://www.instagram.com/jelica_milentijevic/