Лепотица мала

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Лепотица мала” Техника: Димензија: 534х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Дина

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Дина” Техника: Димензија: 654х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Модел

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Модел” Техника: Димензија: 710х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Поглед

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Поглед” Техника: Димензија: 846х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Харисонов јастреб

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Харисонов јастреб” Техника: Димензија: 741х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Јастреб кокошар

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Јастреб кокошар” Техника: Димензија: 736х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Кукувија у Београду

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Кукувија у Београду” Техника: Димензија: 822х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Пчеларица

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Пчеларица” Техника: Димензија: 773х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Пчеларице

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Пчеларице” Техника: Димензија: 759х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Чворак

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Чворак” Техника: Димензија: 796х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.