Fragment of a dream

ГОРАН Mиљковић – Голуб Фотографија: “Fragment of a dream” Техника: Дигитална фотографија Димензија:  Период настанка: 2021 Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Magic forest I

ГОРАН Mиљковић – Голуб Фотографија: “Magic forest I” Техника: Дигитална фотографија Димензија:  Период настанка: 2021 Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Magic forest II

ГОРАН Mиљковић – Голуб Фотографија: “Magic forest II” Техника: Дигитална фотографија Димензија:  Период настанка: 2021 Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Magic forest III

ГОРАН Mиљковић – Голуб Фотографија: “Magic forest III” Техника: Дигитална фотографија Димензија:  Период настанка: 2021 Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Peace

ГОРАН Mиљковић – Голуб Фотографија: “Peace” Техника: Дигитална фотографија Димензија:  Период настанка: 2021 Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Степенице 1

ГОРАН Mиљковић – Голуб Фотографија: “Степенице 1” Техника: Филм 35mm – Ilford HP5+ @800, DD-X Димензија:  Период настанка: 2020 Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи. Израда принта је могућа у дигиталној техници или “класичном техником” на цено белом фото папиру у фото лабораторији

Степенице 2

ГОРАН Mиљковић – Голуб Фотографија: “Степенице 2” Техника: Филм 35mm – Ilford HP5+ @800, DD-X Димензија:  Период настанка: 2020 Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи. Израда принта је могућа у дигиталној техници или “класичном техником” на цено белом фото папиру у фото лабораторији

Степенице 3

ГОРАН Mиљковић – Голуб Фотографија: “Степенице 3” Техника: Филм 35mm – Ilford HP5+ @800, DD-X Димензија:  Период настанка: 2020 Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи. Израда принта је могућа у дигиталној техници или “класичном техником” на цено белом фото папиру у фото лабораторији

Степенице 4

ГОРАН Mиљковић – Голуб Фотографија: “Степенице 4” Техника: Филм 35mm – Ilford HP5+ @800, DD-X Димензија:  Период настанка: 2020 Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи. Израда принта је могућа у дигиталној техници или “класичном техником” на цено белом фото папиру у фото лабораторији

ГОРАН ГОЛУБ Миљковић

Дуализам

ГОРАН Mиљковић – Голуб Фотографија: “Дуализам” Техника: Филм 35mm – Ilford Delta 400@800 in HC110 Димензија:  Период настанка: 2019 Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи. Израда принта је могућа у дигиталној техници или “класичном техником” на цено белом фото папиру у фото лабораторији