Cherokee hairstyles

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Cherokee hairstyles” Техника: Димензија: 663х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Оштро око

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Оштро око” Техника: Димензија: 773х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Плаветнило

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Плаветнило” Техника: Димензија: 783х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Капљице

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Капљице” Техника: Димензија: 1103х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Лепотица мала

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Лепотица мала” Техника: Димензија: 534х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Дина

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Дина” Техника: Димензија: 654х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Модел

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Модел” Техника: Димензија: 710х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Поглед

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Поглед” Техника: Димензија: 846х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Харисонов јастреб

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Харисонов јастреб” Техника: Димензија: 741х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Јастреб кокошар

МИЛИЦА Плавшић Фотографија: “Јастреб кокошар” Техника: Димензија: 736х580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.