Мина Павловић

Апстракција

МИНА Павловић Фотографија: Апстракција Техника: Димензија:  Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Авион

МИНА Павловић Фотографија: Авион Техника: Димензија: Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Duality

МИНА Павловић Фотографија: Duality Техника: Димензија:  Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Мина-Павловић

Here I come!

МИНА Павловић Фотографија: Here I come! Техника: Димензија: Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

МИНА Павловић

На мосту

МИНА Павловић Фотографија: На мосту Техника: Димензија:  Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

МИНА Павловић

Пред Нову годину

МИНА Павловић Фотографија: Пред Нову годину Техника: Димензија: Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

МИНА Павловић

Raining man

МИНА Павловић Фотографија: Raining man Техника: Димензија:  Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

МИНА Павловић

Странац у ноћи

МИНА Павловић Фотографија: Странац у ноћи Техника: Димензија:  Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

МИНА Павловић

Sugar man

МИНА Павловић Фотографија: Sugar man Техника: Димензија: Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Мина Павловић

Такси

МИНА Павловић Фотографија: Такси Техника: Димензија: Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.