Passenger

СЛАЂАНА Радовановић Фотографија: “Passenger” Техника: Димензија: 870х580 (300px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Book

СЛАЂАНА Радовановић Фотографија: “Book” Техника: Димензија: 532х580 (300px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Dona

СЛАЂАНА Радовановић Фотографија: “Dona” Техника: Димензија: 465х580 (300px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Autumn

СЛАЂАНА Радовановић Фотографија: “Autumn” Техника: Димензија: 580х580 (300px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Close

СЛАЂАНА Радовановић Фотографија: “Close” Техника: Димензија: 1235х580 (300px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Girl with necklace

СЛАЂАНА Радовановић Фотографија: “Girl with necklace” Техника: Димензија: 861х580 (300px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Just out

СЛАЂАНА Радовановић Фотографија: “Just out” Техника: Димензија: 443х580 (300px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Past and future

СЛАЂАНА Радовановић Фотографија: “Past and future” Техника: Димензија: 1175х580 (300px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Радица

СЛАЂАНА Радовановић Фотографија: “Радица” Техника: Димензија: 498х580 (300px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Break

СЛАЂАНА Радовановић Фотографија: “Break” Техника: Димензија: 809х580 (300px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.