Wings of Love

Aлександар Јочић Фотографија: “Wings of Love” Техника: Димензија: 513×580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

An Actress bw

Aлександар Јочић Фотографија: “An Actress bw” Техника: Димензија: 411×580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

The Legacy of Ancestors

Aлександар Јочић Фотографија: “The Legacy of Ancestors” Техника: Димензија: 902×580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Simfonija

Aлександар Јочић Фотографија: “Simfonija” Техника: Димензија: 958×580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Litany

Aлександар Јочић Фотографија: “Litany” Техника: Димензија: 958×580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Shooting Angle

Aлександар Јочић Фотографија: “Shooting Angle ” Техника: Димензија: 850×580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Key of Soul and Faith

Aлександар Јочић Фотографија: “Key of Soul and Faith” Техника: Димензија: 414×580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Growing up

Aлександар Јочић Фотографија: “Growing up” Техника: Димензија: 561×580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

Abstract

Aлександар Јочић Фотографија: “Abstract” Техника: Димензија: 1107×580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.

A Hat

Aлександар Јочић Фотографија: “A Hat” Техника: Димензија: 865×580 (72px) Период настанка: Уколико сте заинтересовани за куповину фотографије, контактирајте нас! Фотографија је доступна у димензијама по вашој жељи.